Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(): Failed opening 'http://ziajka.com/ads/2' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Triki.Xworld.pl - Kody do gier.Tipsy.Kody na PC.Konsole.Wiele gier.Stare gry
Menu
 » Strona g?ówna
 » Kody do gier, tipsy
 » Szukaj
 » Promocja Twojej Strony!

Najpopularniejsze


Kody do Elder of Scrolls: The Morrowind
Na poczatej naciskamy Enter a potem wpisujemy:

setflying 1 - waleczny tryb grania
setsuperjump 1 - super skoki
setwaterwalking 1 - chodzenie po wodzie
setlevel [number] - wybieramy level dla gracza ( level mocy )
additem "Gold_100" [number] - z?oto
fillmap - pokazuje wszystkie wie?e
fixme - przeskakuje do 128 miejsc
togglegodmode or tgm - god mode
togglekillstats or tks - statystyki smierci

Kody nie wiadome:

show
Unknown payfinethief
Unknown getsoundplaying
Unknown modinvisibile
Unknown setinvisibile
Unknown getinvisibile
Unknown modparalysis
Unknown setparalysis
Unknown getparalysis
Unknown modblindness
Unknown setblindness
Unknown getblindness
Unknown modsilencev setsilence
Unknown getsilence
Unknown modcastpenalty
Unknown setcastpenalty
Unknown getcastpenalty
Unknown modarmorbonus
Unknown setarmorbonus
Unknown getarmorbonus
Unknown modflying
Unknown setflying
Unknown getflying
Unknown modsuperjump
Unknown setsuperjump
Unknown getsuperjump
Unknown modswimspeed
Unknown setswimspeed
Unknown getswimspeed
Unknown modwaterwalking
Unknown setwaterwalking
Unknown getwaterwalking
Unknown modwaterbreathing
Unknown setwaterbreathing
Unknown getwaterbreathing
Unknown fall
Unknown getforcesneak
Unknown clearforcesneak
Unknown forcesneak
Unknown getlocked
Unknown enablestatreviewmenu
Unknown dontsaveobject
Unknown getplayermagicdisabled
Unknown disableplayermagic
Unknown enableplayermagic
Unknown getplayerfightingdisabled
Unknown disableplayerfighting
Unknown enableplayerfighting
Unknown enablelevelupmenu
Unknown getlevel
Unknown setlevel
Unknown playbink
Unknown gethealthgetratio
Unknown getfactionreaction
Unknown showmap
Unknown stopsound
Unknown gettarget
Unknown payfine
Unknown getdetected
Unknown getvanitymodedisabled
Unknown disablevanitymode
Unknown enablevanitymode
Unknown getblightdisease
Unknown getcommondisease
Unknown getattacked
Unknown getsecundaphase
Unknown getmasserphase
Unknown fadeto
Unknown getplayerlookingdisabled
Unknown disableplayerlooking
Unknown enableplayerlooking
Unknown getplayerjumpingdisabled
Unknown disableplayerjumping
Unknown enableplayerjumping
Unknown pcget3rdperson
Unknown pcforce1stperson
Unknown pcforce3rdperson
Unknown pcjoinfaction
Unknown xbox
Unknown getrace
Unknown geteffect
Unknown unlock
Unknown lock
Unknown hurtstandingactor
Unknown modcurrentfatigue
Unknown modcurrentmagicka
Unknown modcurrenthealth
Unknown fadein
Unknown fadeout
Unknown playloopsound3dvp
Unknown playloopsound3d
Unknown playsound3dvp
Unknown playsound3d
Unknown playsoundvp
Unknown coe
Unknown centeronexterior
Unknown enablebirthmenu
Unknown enableclassmenu
Unknown enableracemenu
Unknown enablenamemenu
Unknown modregion
Unknown changeweather
Unknown cast
Unknown removeeffects
Unknown getspelleffects
Unknown removespelleffects
Unknown getspell
Unknown removespell
Unknown addspell
Unknown saydone
Unknown say
Unknown enablemagicmenu
Unknown enablemapmenu
Unknown enableinventorymenu
Unknown enablestatsmenu
Unknown hitattemptonme
Unknown hitonme

REKLAMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unknown getstandingactor
Unknown getstandingpc
Unknown getpccell
Unknown modfactionreaction
Unknown setfactionreaction
Unknown repairedonme
Unknown getpcrank
Unknown getinterior
Unknown modhello
Unknown sethello
Unknown gethello
Unknown modalarm
Unknown setalarm
Unknown getalarm
Unknown modflee
Unknown setflee
Unknown getflee
Unknown modfight
Unknown setfight
Unknown getfight
Unknown getdeadcount
Unknown getitemcount
Unknown getlos
Unknown getlineofsight
Unknown getaipackagedone
Unknown getcurrentaipackage
Unknown aiwander
Unknown aitravel
Unknown aifollowcell
Unknown aifollow
Unknown aiescortcell
Unknown aiescort
Unknown aiactivate
Unknown onmurder
Unknown onknockout
Unknown ondeath
Unknown disableteleporting
Unknown enableteleporting
Unknown dropsoulgem
Unknown removesoulgem
Unknown addsoulgem
Unknown hassoulgem
Unknown gotojail
Unknown forcegreeting
Unknown resurrect
Unknown placeatpc
Unknown showrestmenu
Unknown getplayerviewswitch
Unknown disableplayerviewswitch
Unknown enableplayerviewswitch
Unknown wakeuppc
Unknown getpcsleep
Unknown getplayercontrolsdisabled
Unknown disableplayercontrols
Unknown enableplayercontrols
Unknown getdisabled
Unknown disable
Unknown enable
Unknown modpcfacrep
Unknown setpcfacrep
Unknown getpcfacrep
Unknown coc
Unknown centeroncell
Unknown removeitem
Unknown additem
Unknown pcclearexpelled
Unknown pcexpell
Unknown pclowerrank
Unknown pcraiserank
Unknown lowerrank
Unknown raiserank
Unknown getjournalindex
Unknown clearinfoactor
Unknown modresistnormalweapons
Unknown setresistnormalweapons
Unknown getresistnormalweapons
Unknown modchameleon
Unknown setchameleon
Unknown getchameleon
Unknown modresistparalysis
Unknown setresistparalysis
Unknown getresistparalysis
Unknown modresistpoison
Unknown setresistpoison
Unknown getresistpoison
Unknown modresistcorprus
Unknown setresistcorprus
Unknown getresistcorprus
Unknown modresistblight
Unknown setresistblight
Unknown getresistblight
Unknown modresistdisease
Unknown setresistdisease
Unknown getresistdisease
Unknown modresistshock
Unknown setresistshock
Unknown getresistshock
Unknown modresistfrost
Unknown setresistfrost
Unknown getresistfrost
Unknown modresistfire
Unknown setresistfire
Unknown getresistfire
Unknown modresistmagicka
Unknown setresistmagicka
Unknown getresistmagicka
Unknown moddefendbonus
Unknown setdefendbonus
Unknown getdefendbonus
Unknown modattackbonus
Unknown setattackbonus
Unknown getattackbonus
Unknown getcurrentweather
Unknown getwindspeed
Unknown pcexpelled
Unknown samefaction
Unknown modpccrimelevel
Unknown setpccrimelevel
Unknown getpccrimelevel
Unknown moddisposition
Unknown setdisposition
Unknown getdisposition
Unknown modreputation
Unknown setreputation
Unknown getreputation
Unknown modfatigue
Unknown setfatigue
Unknown getfatigue
Unknown modmagicka
Unknown setmagicka
Unknown getmagicka
Unknown modhealth
Unknown sethealth
Unknown gethealth
Unknown modhandtohand
Unknown sethandtohand
Unknown gethandtohand
Unknown modspeechcraft
Unknown setspeechcraft
Unknown getspeechcraft
Unknown modmercantile
Unknown setmercantile
Unknown getmercantile
Unknown modmarksman
Unknown setmarksman
Unknown getmarksman
Unknown modshortblade
Unknown setshortblade
Unknown getshortblade
Unknown modlightarmor
Unknown setlightarmor
Unknown getlightarmor
Unknown modacrobatics
Unknown setacrobatics
Unknown getacrobatics
Unknown modsneak
Unknown setsneak
Unknown getsneak
Unknown modsecurity
Unknown setsecurity
Unknown getsecurity
Unknown modunarmored
Unknown setunarmored
Unknown getunarmored
Unknown modalchemy
Unknown setalchemy
Unknown getalchemy
Unknown modrestoration
Unknown setrestoration
Unknown getrestoration
Unknown modmysticism
Unknown setmysticism
Unknown getmysticism
Unknown modconjuration
Unknown setconjuration
Unknown getconjuration
Unknown modillusion
Unknown setillusion
Unknown getillusion
Unknown modalteration
Unknown setalteration
Unknown getalteration
Unknown moddestruction
Unknown setdestruction
Unknown getdestruction
Unknown modenchant
Unknown setenchant
Unknown getenchant
Unknown modathletics
Unknown setathletics
Unknown getathletics
Unknown modspear
Unknown setspear
Unknown getspear
Unknown modaxe
Unknown setaxe
Unknown getaxe
Unknown modlongblade
Unknown setlongblade
Unknown getlongblade
Unknown modbluntweapon
Unknown setbluntweapon
Unknown getbluntweapon
Unknown modheavyarmor
Unknown setheavyarmor
Unknown getheavyarmor
Unknown modmediumarmor
Unknown setmediumarmor
Unknown getmediumarmor
Unknown modarmorer
Unknown setarmorer
Unknown getarmorer
Unknown modblock
Unknown setblock
Unknown getblock
Unknown modluck
Unknown setluck
Unknown getluck
Unknown modpersonality
Unknown setpersonality
Unknown getpersonality
Unknown modendurance
Unknown setendurance
Unknown getendurance
Unknown modspeed
Unknown setspeed
Unknown getspeed
Unknown modagility
Unknown setagility
Unknown getagility
Unknown modwillpower
Unknown setwillpower
Unknown getwillpower
Unknown modintelligence
Unknown setintelligence
Unknown getintelligence
Unknown modstrength
Unknown setstrength
Unknown getstrength
Unknown addtopic
Unknown random
Unknown menumode
Unknown cellchanged
Unknown getbuttonpressed
Unknown scriptrunning
Unknown stopscript
Unknown startscript
Unknown stopcombat
Unknown startcombat
Unknown onactivate
Unknown skipanim
Unknown loopgroup
Unknown playgroup
Unknown cellupdate
Unknown getsecondspassed
Unknown getcurrenttime
Unknown setatstart
Unknown getstartingangle
Unknown getstartingpos
Unknown setangle
Unknown getangle
Unknown setpos
Unknown getpos
Unknown rotateworld
Unknown moveworld
Unknown rotate
Unknown move
Unknown positioncell
Unknown position
Unknown streammusic
Unknown playsound
Unknown getdistance
Unknown messagebox
Unknown outputobjcounts
Unknown outputrefcounts
Unknown enablerest
Unknown fillmap