Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(): Failed opening 'http://ziajka.com/ads/2' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Triki.Xworld.pl - Kody do gier.Tipsy.Kody na PC.Konsole.Wiele gier.Stare gry
Menu
 » Strona g?ówna
 » Kody do gier, tipsy
 » Szukaj
 » Promocja Twojej Strony!

Najpopularniejsze


Kody do The Sims - Zwierzaki
Podczas gry wci?nij [CTRL] + [SHIFT] +C. Otworzy si? specjalne okno - a tam:

rosebud - 1000 Simoleons
auto_level – narz?dzia architektoniczne automatycznie dostrajaj? si? do wymaganego poziomu
house [house number] –za?adowanie okre?lonego domu
flush – przeniesienie aplikacji do pliku VM w systemie Windows NT.
crash – wyrzucenie gry z pami?ci
water_tool – tworzenie wodnej fosy lub strumienia
edit_char – tryb modyfikacji postaci
interests – wy?wietla charakterystyk? postaci
draw_all_frames on/off – w??czenie/wy??czenie animacji
preview_anims on/off – w??cza/wy??cza podgl?d animacji
draw_floorable on/off – w??cza/wy??cza siatk? pod?ogi
assert – wymusza potwierdzanie do testów
map_edit on/off – w??cza/wy??cza edytor map
move_objects on/off – w??cza/wy??cza mo?liwo?? przesuwania przedmiotów
sweep on/off – w??cza/wy??cza od?wie?anie

REKLAMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tile_info on/off – w??cza/wy??cza wy?wietlanie informacji o dachu
tutorial off – nie generuj? si? obiekty przyk?adowe podczas ?adowania domu treningowego
restore_tut – w??cza pe?n? funkcjonalno?? treningu
tile_info – statystyki programistyczne
quit – wyj?cie z gry
rotation [0-3]- obraca kamer?
save – zapisanie bie??cego domu
history – zapisanie historii rodziny
draw_routes on/off – wy?wietla/ukrywa tras? wybranej postaci
autonomy [1-100] – ustawa poziom autonomii postaci
sim_speed [-1000-1000] – ustawia szybko?? gry
edit_grass [number] – ustawia kolor trawy
grow_grass [0-150] – ustawia szybko?? wzrostu trawy
sim_limit [milliseconds] – ustawia maksymalny czas trwania symulacji
sim_speed [-1000 - 1000] – ustawia szybko?? symulacji
set_hour [1-24] – ustawia godzin?
visitor_control – umo?liwia kontrol? nad go??mi
cam_mode – prze??cza tryb kamery
all_menus – udost?pnia wszystkie opcje dialogowe
music – prze??cza muzyk?
sound – prze?acza d?wi?k
reload_people - ca?kowite prze?adowanie modeli ludzkich
plugh – sim mówi “plugh”
porntipsguzzardo – sim mówi “porntipsguzzardo”
xyzzy – sim mówi "xyzzy"

?ród?o: http://gry.onet.pl/