Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(): Failed opening 'http://ziajka.com/ads/2' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Triki.Xworld.pl - Kody do gier.Tipsy.Kody na PC.Konsole.Wiele gier.Stare gry
Menu
 » Strona g?ówna
 » Kody do gier, tipsy
 » Szukaj
 » Promocja Twojej Strony!

Najpopularniejsze


Kody do Far Cry


Far Cry


Znajd? "DevMode.lua" w katalogu z gr? Far Cry. Przy pomocy edytora tekstu (np. Notatnik :)) otwórz ten plik i zamie? ca?? tre?? pliku na, i zapisz:


cl_display_hud = 1
cl_drunken_cam = 0
ThirdPersonView = 0
--p_model = "objects/characters/pmodels/hero/hero.cgf"
--Input:BindCommandToKey('#Movie:StopAllCutScenes()',"F7",1);
--Input:BindCommandToKey("\SkipCutScene","F7",1);
-- Developer Cheat keys ---
--- non standard key bindings ---
-- Please NEWER use F9,F10 keys (reserved for debug purposes) (Vlad)
--Input:BindCommandToKey("#SwitchCameraMode()","f1",1);
-- Input:BindCommandToKey("#r_GetScreenShot=1","f12",1); -- this is now bindable
Input:BindCommandToKey("#ToggleAIInfo()","f11",1);
--Input:BindCommandToKey("#ToggleScreenshotMode()","f11",1);
Input:BindCommandToKey("#ToggleNewDesignerMode(10,15,0)","f4",1);
-- to be removed
Input:BindCommandToKey("#GotoNextSpawnpoint()","f2",1);
Input:BindCommandToKey("#MoreAmmo()","o",1);
Input:BindCommandToKey("#AllWeapons()","p",1);
Input:BindAction("SAVEPOS", "f9", "default");
Input:BindAction("LOADPOS", "f10", "default");
Input:BindCommandToKey("#ToggleNewDesignerMode(40,120,1)","f3",1);
Input:BindCommandToKey("#System:ShowDebugger();", "f8", 1);
-- to be removed
-- removed
--Input:BindCommandToKey("#Game.Save()","insert",1);
--Input:BindCommandToKey("#Game.Load()","home",1);
Input:BindCommandToKey("#DefaultSpeed()","f5",1);
Input:BindCommandToKey("#DecreseSpeed()","-",1);
Input:BindCommandToKey("#IncreseSpeed()","=",1);
--Input:BindCommandToKey("#p_single_step_mode=1-p_single_step_mode","[",1);
--Input:BindCommandToKey("#p_do_step=1","]",1);
--Input:BindCommandToKey("#TCM()",".",1);
--Input:BindCommandToKey("#e_hires_screenshoot=4","f10",1);
-- removed
--- temp variables for functions below ---
prev_speed_walk=p_speed_walk;
prev_speed_run=p_speed_run;
prev_speed_walk2=p_speed_walk;
prev_speed_run2=p_speed_run;
default_speed_walk=p_speed_walk;
default_speed_run=p_speed_run;
screenshotmode=0;
function ToggleAIInfo()
if (not aiinfo) then
aiinfo=1;
else
aiinfo=1-aiinfo;
end
if (aiinfo==1) then
ai_debugdraw=1;
ai_drawplayernode=1;
ai_area_info=1;
else
ai_debugdraw=0;
ai_drawplayernode=0;
ai_area_info=0;
end
end
function GotoNextSpawnpoint()
Hud:AddMessage("[NEXT]: next spawn point");
local pt;
pt=Server:GetNextRespawnPoint();
if(not pt)then -- last respawn point or there are no respawn points
pt=Server:GetFirstRespawnPoint(); -- try to get the first one
end
if(pt)then -- if there is one
Game:ForceEntitiesToSleep();
_localplayer:SetPos(pt);
_localplayer:SetAngles({ x = pt.xA, y = pt.yA, z = pt.zA });
end
end
function SetPlayerPos()
local p=_localplayer
p:SetPos({x=100,y=100,z=300});
end
-- replacement for ToggleSuperDesignerMode() and ToggleDesignerMode()
--
-- USAGE:
-- deactivate designer mode: (nil,nil,0)
-- old super designer mode (with collision): (40,120,1)
-- old designer mode (without collision): (10,15,0)
-- change values: call with (nil,nil,0) then with the new values (0.., 0.., 0/1)
--
function ToggleNewDesignerMode( speedwalk, speedrun, withcollide )
if(SuperDesignerMode_Save1~=nil or speedwalk==nil) then
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Designer fly mode OFF");
p_speed_walk = SuperDesignerMode_Save1;
p_speed_run = SuperDesignerMode_Save2;
_localplayer.DynProp.gravity = SuperDesignerMode_Save3;
_localplayer.DynProp.inertia = SuperDesignerMode_Save4;
_localplayer.DynProp.swimming_gravity = SuperDesignerMode_Save5;
_localplayer.DynProp.swimming_inertia = SuperDesignerMode_Save6;
_localplayer.DynProp.air_control = SuperDesignerMode_Save7;
_localplayer.cnt:SetDynamicsProperties( _localplayer.DynProp );
SuperDesignerMode_Save1=nil;
-- activate collision, parameter is 0 or 1
_localplayer:ActivatePhysics(1);
else
REKLAMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Designer fly mode ON");
SuperDesignerMode_Save1 = p_speed_walk;
SuperDesignerMode_Save2 = p_speed_run;
SuperDesignerMode_Save3 = _localplayer.DynProp.gravity;
SuperDesignerMode_Save4 = _localplayer.DynProp.inertia;
SuperDesignerMode_Save5 = _localplayer.DynProp.swimming_gravity;
SuperDesignerMode_Save6 = _localplayer.DynProp.swimming_inertia;
SuperDesignerMode_Save7 = _localplayer.DynProp.air_control;
p_speed_walk = speedwalk;
p_speed_run = speedrun;
_localplayer.DynProp.gravity=0.0;
_localplayer.DynProp.inertia=0.0;
_localplayer.DynProp.swimming_gravity=0.0;
_localplayer.DynProp.swimming_inertia=0.0;
_localplayer.DynProp.air_control=1.0;
_localplayer.cnt:SetDynamicsProperties( _localplayer.DynProp );
-- deactivate collision, parameter is 0 or 1
_localplayer:ActivatePhysics(withcollide);
end
end
function ToggleScreenshotMode()
if(screenshotmode~=0) then
System:LogToConsole
("SCREENSHOTMODE OFF-->SWITCH TO NORMAL");
screenshotmode=0;
hud_crosshair = "1"
cl_display_hud = "1"
r_NoDrawNear = "0"
ai_ignoreplayer = "0"
ai_soundperception = "1"
r_DisplayInfo = "1"
else
System:LogToConsole("SCREENSHOTMODE ON");
screenshotmode=1;
hud_crosshair = "0"
cl_display_hud = "0"
r_NoDrawNear = "1"
ai_ignoreplayer = "1"
ai_soundperception = "0"
r_DisplayInfo = "0"
end
end
function DecreseSpeed()
if tonumber(p_speed_walk)>5 then
p_speed_walk=p_speed_walk-5;
p_speed_run=p_speed_run-5;
System:LogToConsole("Decresed player speed by 5");
else
System:LogToConsole("You can not go any slower!");
end
end
function IncreseSpeed()
if tonumber(p_speed_walk)<500 then
p_speed_walk=p_speed_walk+5;
p_speed_run=p_speed_run+5;
System:LogToConsole("Incresed player speed by 5");
else
System:LogToConsole("You can not go any faster!");
end
end
function DefaultSpeed()
p_speed_walk=default_speed_walk;
p_speed_run=default_speed_run;
System:LogToConsole("Player speed reset");
end
function TeleportToSpawn(n)
local player = _localplayer;
local pos = Server:GetRespawnPoint("Respawn"..n);
if pos then
player:SetPos(pos);
player:SetAngles({ x = pos.xA, y = pos.yA, z = pos.zA });
end
end
-- Give the player the passed weapon, load it if neccesary
function AddWeapon(Name)
Game:AddWeapon(Name)
for i, CurWeapon in WeaponClassesEx do
if (i == Name) then
_localplayer.cnt:MakeWeaponAvailable(CurWeapon.id);
end
end
end
function MoreAmmo()
if _localplayer then
_localplayer.cnt.ammo=999;
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Give 999 ammo");
System:LogToConsole("01CHEAT: Give 999 ammo");
else
Hud:AddMessage("[CHEAT]: no ammo today");
end
end
function AllWeapons()
AddWeapon("AG36");
AddWeapon("Falcon");
AddWeapon("SniperRifle");
AddWeapon("MP5");
AddWeapon("RL");
AddWeapon("Shotgun");
AddWeapon("OICW");
AddWeapon("P90");
AddWeapon("M4");
_localplayer.cnt:GiveBinoculars(1);
_localplayer.cnt:GiveFlashLight(1);
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Give all weapons");
System:LogToConsole("01CHEAT: Give All weapons");
end
function ToggleGod()
if (not god) then
god=1;
else
god=1-god;
end
if (god==1) then
System:LogToConsole("God-Mode ON");
else
System:LogToConsole("God-Mode OFF");
end
end
Input:BindCommandToKey("#ToggleGod()","backspace",1);

Po zapisaniu pliku, uruchom gr? z parametrem -devmode, teraz podczas gry mo?esz u?ywa? kody:

[F1] - zmienia tryb wiedzenia FPP na TPP
[F2] - przenosi do nast?pnego checkpoint-u
[F4] ... No clipping on/off
[F5] - oryginalna szybko??
[F9] - zapisuje aktualn? pozycje
[F10] - ?aduje zapisan? pozycje... Load Current Position
[F11] - pokazuje eksta informacje
[o] - daje 999 amunicji
[p] - daje wszystkie bronie
[BackSpace] - w??cza Tryb Bogae
[=] - wzrost szybko?ci
[-] - spadek szybko?ci