Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(http://ziajka.com/ads/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Nr: #2 Info: include(): Failed opening 'http://ziajka.com/ads/2' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/triki/domains/triki.xworld.pl/public_html/templates/zxmail.ziajka/zxmail.ziajka.tpl.admin.php at 34 line
Triki.Xworld.pl - Kody do gier.Tipsy.Kody na PC.Konsole.Wiele gier.Stare gry
Menu
 » Strona g?ówna
 » Kody do gier, tipsy
 » Szukaj
 » Promocja Twojej Strony!

Najpopularniejsze


Kody do DOOM 3, III


Kodt do DOOM III, 3


Wci?nij [CTRL] + [ALT] + [~] aby dosta? si? do konsoli. Ponowne naci?ni?cie tych klawiszy zamyka konsole. Oto kody jakie mo?esz tam wpisa?:

god - tryb boga
give all - wszystkie bronie i amunicja, pe?ne ?ycie
noclip - przechodzisz przez ?ciany
aviDemo - zapisuje demo gry w pliku .AVI
benchmark - program testuj?cy
doomhell - przechodzisz do nast?pnego poziomu
freeze - zamra?a wszystkich na ekranie
gfxinfo - informacje o karcie graficznej
notarget - wrogowie Ciebie nie widz?
com_showfps 1 - pokazuje FPS (klatki na sekund?)
give keys - dostajesz wszystkie klucze
status - status gry
quit - koniec gry
REKLAMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronie:

give ammo - amunicja do Restock
give weapon_machinegun - Machinegun
give weapon_shotgun - Shotgun
give weapon_plasmagun - Plasmagun
give weapon_bfg - BFG
give weapon_chainsaw - Chainsaw
give weapon_rocketlauncher - Wyrzutnia rakiet

Poziomy:

game/mars_city1 - Mars City 1
game/mc_underground - Mars City Underground:
game/mars_city2 - Mars City 2
game/admin - Administration
game/alpha1 - Alpha Labs Sector 1
game/alpha2 - Alpha Labs Sector 2
game/alpha3 - Alpha Labs Sector 3
game/alpha4 - Alpha Labs Sector 4
game/enpro - EnPro Plant
map game/commout - Communications Outside
game/communications - Communications
game/recycling1 - Monorail Skybridge
game/recycling2 - Recycling Sector 2
game/monorail - Monorail
game/delta1 - Delta Labs Level 1
game/delta2a - Delta Labs Level 2A
game/delta2b - Delta Labs Level 2B
game/delta3 - Delta Labs Level 3
game/delta4 - Delta Labs Level 4
game/hell - Hell
game/cpu1 - CPU Complex:
game/cpuboss - CPU Boss
game/site3 - Site 3
game/caverns1 - Caverns Area 1
game/caverns2 - Caverns Area 2
game/hellhole - Primary Excavation
game/mp/d3dm1 - Multiplayer 1
game/mp/d3dm2 - Multiplayer 2
game/mp/d3dm3 - Multiplayer 3
> game/mp/d3dm4 - Multiplayer > 4
> game/mp/d3dm5 - Multiplayer 5

Wybierz posta?, aby si? pojawi?a:

monster_zombie_bernie - Flaming Zombie
monster_zombie_sawyer - Chainsaw Zombie
monster_zombie_zsec_machinegun - Z-sec Zombie z machine gun-em
monster_zombie_zsec_pistol - Z-sec Zombie z pistoletem
monster_zombie_zsec_shield - Z-sec Zombie z tarcz?
monster_zombie_zsec_shotgun - Z-sec Zombie z shotgun-em
monster_zombie_commando - Commando Zombie
monster_zombie_commando_cgun - Commando Zombie z Chaingun-em
monster_zombie_fat2 - Fat Zombie
monster_zombie_fat_wrench - Fat Zombie z szarpni?ciem
monster_zombie_maint_bald - Bald Zombie
monster_zombie_maint_nojaw - Zombie bez szcz?ki
monster_zombie_maint_wrench - Zombie z szarpni?ciem
monster_zombie_maint_skinny - Skinny Zombie
monster_zombie_maint - Zombie
monster_zombie_maint2 - Zombie
monster_zombie_ maint_flashlight - Zombie z Flashlight-em
monster_zombie_suit_neckstump - Headless Zombie
monster_zombie_suit_bloodymouth - Zombie
monster_zombie_suit_skinny - Skinny Zombie
monster_zombie_labcoat - Zombie w Labcoat
monster_zombie_limb - Zombie Missing Limb
monster_zombie_skinny - Zombie
monster_zombie_pipe - Zombie z rurk?
monster_zombie_tshirt_bald - Zombie w T-shirt-cie
monster_zombie_tshirt_blown - Zombie
monster_zombie_jumpsuit - Zombie w Jumpsuit
monster_zombie_jumpsuit_eating - Zombie Eating
monster_demon_archvile - Archvile
monster_demon_cherub - Cherub
monster_demon_hellknight - Hellknight
monster_demon_imp - Imp
monster_demon_maggot - Maggot
monster_demon_mancubus - Mancubus
monster_demon_pinky - Pinky
monster_demon_revenant - Revenant
monster_demon_tick - Tick
monster_demon_trite - Trite
monster_demon_wraith - Wraith
monster_boss_cyberdemon - Cyberdemon
monster_boss_guardian - Gaurdian
monster_boss_guardian_seeker - Guardian’s Seeker
monster_boss_sabaoth - Sabaoth
monster_boss_Vagary - Vagary
monster_flying_cacodemon - Cacodemon
monster_flying_lostsoul - Lostsoul